• 7.00-9.00Przyjście dzieci do przedszkola - zabawa dowolna

 • 9.00-9.30Śniadanie

 • 9.30-12.00I Blok Dydaktyczny

  - Realizacja zajęć dydaktycznych z nauczycielem prowadzącym
  - Gimnastyka poranna gry i zabawy ruchowe
  - Język angielski 3 razy w tygodniu
  - Logopeda (1 raz w tygodniu)
  - Tańce 1 raz w tygodniu

 • 12.00-13.00Obiad

 • 13.00-14.00Relaks przy muzyce, czytanie bajek i baśni

 • 14.00-15.00Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań

 • 15.00-15.30Podwieczorek

 • 15.30-17.00Zabawa dowolna (zabawy na placu zabaw)