Standardy Ochrony Małoletnich w Przedszkolu-Żłobku​
Standardy Ochrony Małoletnich w Przedszkolu-Żłobku / wersja skrócona​
Standardy-Ochrony-Małoletnich /wersja pełna
Zał.-1.-Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników-wolontariuszy
Zał.-2. Zasady bezpiecznych relacji personel - dziecko oraz dziecko - dziecko​
Zał.4.-Zasady ochrony wizerunku małoletniego i danych osobowych dzieci​