Edukacja językowa


 • rozwój mowy i myślenia
 • nauka czytania i pisania
 • język angielski 3 razy w tygodniu
 • zajęcia z logopedą 1 raz w tygodniu (grupowe i indywidualne)
 

Edukacja matematyczna


 • poznawanie stosunków jakościowych i ilościowych, kształtowanie
 • matematyka
 • zabawy konstrukcyjne
 • ćwiczenia w orientacji przestrzennej
 

Edukacja przyrodnicza


 • poznawanie otoczenia społecznego, technicznego i przyrody
 • przyroda poznawana sensorycznie, poprzez zmysły, doświadczenia, eksperymentowanie i obserwacje
 

Wychowanie estetyczne


 • obcowanie z przyrodą, sztuką, działalność plastyczno-konstrukcyjna, umuzykalnienie
 • zajęcia teatralne 1 x w tygodniu
 • zajęcia umuzykalniające- choreoterapia, rytmika, taniec i śpiew
 • zajęcia artystyczne codziennie ( stosowanie różnych technik)
 • muzykoterapia kinezjologia (gimnastyka mózgu Paula Dennisona)
 
Wychowanie zdrowotne

 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-kulturalnych, rozwój sprawności ruchowej
 • spacery, zabawy na świeżym powietrzu
 • zabawy i ćwiczenia kształtujące prawidłowa postawę ciała (gimnastyka korekcyjna)
 • zabawy i ćwiczenia orientacyjno-porządkowe
 • rozwój sprawności ruchowej z elementami równowagi, rzutu, celowania, toczenia, noszenia, wspinania się, skoku i podskoku, zabawy na czworakach
 • kinezjologia, czyli gimnastyka mózgu Paula Dennisona
 • ćwiczenia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 
Wychowanie społeczno-moralne

 • uczestniczenie w życiu grup społecznych tj. rodzina, grupa przedszkolna, społeczeństwo
 • zajęcia integracyjne
 • zajęcia z elementami pedagogiki zabawy
 • spotkania, przedstawienia i pikniki z rodzicami oraz innymi członkami rodziny
 • zabawy okolicznościowe m.in. Halloween, Andrzejki, Bal karnawałowy, Dzień Dziecka
 • wycieczki do teatrów, opery, muzeów, galerii i wszystkich miejsc, w których Twoje dziecko dowie się czegoś ciekawego